Văn bản pháp luật

 • Thông tư 64/2013/TT-BTC

  30/05/2013

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Muốn gia hạn thuế, doanh nghiệp phải có văn bản đề nghị

  19/02/2013

  Các doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) và giảm tiền thuê, sử dụng đất phải có văn bản đề nghị gửi đến cơ quan thuế trực tiếp để được thụ hưởng chính sách.
 • Thông tư 37/2012/TT-NHNN

  29/12/2012

  Ngày 28/12/2012 Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư số 37/2012/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hành vay là người cư trú.
 • Một số điểm mới về thuế TNDN quy định tại thông tư 123/2012/TT-BTC

  11/12/2012

  Ngày 17/8/2012, Tổng Cục thuế đã ban hành công văn số 2967/TCT-CS giới thiệu một số điểm mới trong thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 so với Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế TNDN.
Tổng số 17 - Trang 1/5