Tin nội bộ

Thông tư 64/2013/TT-BTC

30/05/2013

Ngày 15/5/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Nội dung Thông tư:
- Hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;
- Xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn;
- Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn;
- Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn; 
- Kiểm tra, thanh tra về hoá đơn.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013. Bãi bỏ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 08/2/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010.
Các nội dung hướng dẫn về hoá đơn tại các văn bản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.
Nội dung chi tiết của Thông tư có thể xem trong file đính kèm.

Tin cũ hơn

Gặp gỡ đầu xuân 2013 (14/01/2013 8:51:00 SA)
Thăm "chú lính chì" Thiện Nhân (08/01/2013 10:28:00 SA)
Hội chợ TOKYO GIFTSHOW 2012 (20/10/2012 8:57:00 SA)